< Site van het Republikeins Genootschap

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP
Opgericht op 11 september 1996 in Het Prinsenhof te Delft

____________Het lidmaatschap van het Republikeins Genootschap is het doel ervan.
Het genootschap heeft geen statuten of plannen.
De deelnemers aan het genootschap bevorderen individueel of collectief
de discussie over de Nederlandse staatsvorm,
totdat de volksgunst voor het erfelijk koningsschap voldoende zal zijn
afgenomen om de republiek op vreedzame wijze te herstellen.
Het bestaan van het genootschap is een signaal dat op den duur tot bezinning zal leiden.


Uit de beginselverklaring van de oprichters, 1996.____________Klik op de foto

____________Martin van Amerongen heeft twee maal over de oprichting van het Republikeins Genootschap geschreven.
Een keer in De Groene van 5 maart 1997 en een keer in 'De Republiek der Nederlanden', een bundel uitgegeven door
De Bezige Bij in 1998, onder redactie van Tom Rooduijn.Klik op het onderstaande


____________

Martin van Amerongen over de doelstelling
van het Genootschap, 9 maart 2000.

____________

Ad Dunning over de oprichting
Volkskrant Magazine, 26 januari 2002.

____________

Jan Hoedeman, over de oprichting, in ´De strijd om de waarheid
op het Binnenhof´, Amsterdam 2005, hoofdstuk 9.

____________
____________


Bart Tromp in Het Parool, 8 augustus 2003.____________


Binnenlands Bestuur, 24e jaargang, 19 december 2003.
____________

 

de Volkskrant, 8 juni 2004.

____________

NRC Handelsblad, 14 juni 2004.

____________

Het Parool/PS, 16 juni 2004.

____________

´Als echter de ene minister simpelweg de andere ophaalt, dan wordt het Wilhelmus
volgens de protocollen niet passend geacht.´

Rijksvoorlichtingsdienst/ANP, 15 juni 2004.

____________

Briefwisseling over Ayaan Hirsi Ali tussen Nelleke Noordervliet, Max Pam,
Beatrix van Oranje en Jan Peter Balkenende,
November 2004.


____________

 
3641ste keer
 
Heeft u ook gehoord dat Hare Majesteit in haar kerstboodschap reclame maakte voor Het Parool? ‘”Vrij en onverveerd” luidde in de oorlog de zinspreuk’, zei Hare Majesteit - ja, dat was het motto van de krant die u nu leest. Majesteit sprak in haar kerstreden over de vrijheid van meningsuiting. Dat was mooi van onze vorstin. Maar na een regel of zeven ging het weer mis: ‘Een recht om te beledigen bestaat (...) niet’, zegt Hare Majesteit. Maar Majesteit... daar gaat het juist om. Als je niet mag beledigen, stelt die vrijheid van meningsuiting ook niets voor. U en ik, Majesteit, moeten belachelijk kunnen worden gemaakt - en dat is altijd, vooral in mijn geval, tamelijk beledigend. Dat recht moet dus mogen bestaan.
‘Wie anderen beschimpt verliest zelf zijn geloofwaardigheid’, schrijft u. Dat is ook onzin. W.F. Hermans, Multatuli, Gerard Reve, Theo van Gogh - ik noem expres wat doden - hebben heel wat mensen beschimpt; daar waar zij terecht hebben beschimpt, behielden zij hun geloofwaardigheid.
Bij vrijheid van meningsuiting wordt altijd gezegd dat je ‘binnen de grenzen van de wet’ moet blijven. Dat is, vind ik, eveneens een eng zinnetje. Die wet kan wel eens niet goed zijn. Op zo’n moment past burgerlijke ongehoorzaamheid, ook in de uiting van een mening. Zo is Majesteitsschennis nog steeds verboden, maar als de Majesteit te ver gaat, moet ik de vorst zeer fel kunnen schennen, zonder in het cachot te worden geworpen.
Er is eigenlijk maar één beperking bij de vrijheid van meningsuiting en dat is het gebruik van -en het oproepen tot geweld. Dus: zeggen dat ik een schofterige klootzak ben, moet kunnen, maar oproepen tot het vermoorden van ondergetekende of het vermoorden van zijn familie, moet verboden worden.
En wat dan wanneer iemand zegt dat ik een pedofiel ben? Zo iemand moet dat altijd mogen schrijven, maar ik loop dan wel naar de rechter, indien ik geen pedofiel ben - maar maak u voorlopig geen zorgen.
Goed, ik heb het weer eens voor de 3641ste maal uitgelegd. Nu aan Hare Majesteit die ik trouwens zou willen aanraden vrijwillig een einde te maken aan de monarchie, maar dat terzijde. Als er genoeg vrijheid van meningsuiting is, waarna vervolgens de kracht van de argumentatie de meest invloedrijke blijkt te zijn, dan ben ik ervan overtuigd dat ons vorstenhuis binnenkort zelf zal inzien dat de Nederlandse monarchie in zijn huidige vorm een gezonde democratie in de weg staat.

Theodor Holman, Het Parool, 28 december 2006.


____________

Theodor Holman, Het Parool, 15 oktober 2008.

____________

Theodor Holman, Het Parool, 4 februari 2009.

____________

Theodor Holman, Het Parool, 2 mei 2009.

____________

Max Pam, De monarchie als rampenpopulisme, Binnenlands Bestuur, 15 mei 2009.

____________

Theodor Holman, Koninklijke foto´s, Het Parool, 31 juli 2009.

____________

Nederland internationaal voor lul dankzij RVD, GeenStijl.nl, 10 augustus 2009.

____________

Max Pam, Het Parool, 22 augustus 2009.

____________


Koningin ging haar boekje te buiten, Haarlems Dagblad, 20 november 2009.____________

Youp van ´t Hek, Met spoed een spoeddebat, 21 november 2009.

____________

Hans van den Bergh en Pierre Vinken, HP/De Tijd, 8 oktober 2010, 3.

____________

Theodor Holman, Leugens, Het Parool, 14 oktober 2010.

____________

Theodor Holman, Villa te koop, Het Parool, 31 augustus 2011.

____________

Theodor Holman, Jorge Z., Het Parool, 8 september 2011.