HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

(De) Wilhelmina-figuur neemt hier en daar waarlijk surrealistische vormen aan. Alleen al de wijze waarop zij
zich beschouwde als 'de incarnatie van Nederland', een magisch opperwezen dat direct gelieerd zou
zijn aan het huis van David (!), geeft aan hoever Wilhelmina stond van de ontluikende krachten
van de moderne samenleving. Ze was een mythomane middeleeuwer verdwaald in de twintigste eeuw ...

René Zwaap, De Groene, 3 maart 2001

 

____________