HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Zwijgplicht en geheimhouding passen niet in een parlementaire democratie,
ook niet als er nog een kroontje uit het operettetijdperk boven hangt.
Hoeveel spreekverboden er tegenaan worden gegooid,
de menselijke nieuwsgierigheid en de wens tot
communicatie over belangrijke zaken zijn niet uit te bannen.

René Zwaap, De Groene, 17 februari 1999

 

____________