HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Het Republikeins Genootschap heeft geen enkele behoefte zich door Van Wijnen te laten vertellen wat het
 nog meer zou moeten doen. De leden ervan zijn het met hem eens dat 'de monarchie strijdig is
 met de beginselen van de democratie: gelijkheid, doorzichtigheid en verantwoordelijkheid'.
Dat is afdoende. Zwaardere argumenten tegen de monarchie bestaan niet.

Natuurlijk weet elke republikein dat de huidige staatsvorm niet op korte termijn zal veranderen en geen van hen voelt
de aanvechting daar met 'passie' en 'zendingsijver' iets aan te doen. In tegenstelling tot wat Van Wijnen schrijft,
zal de republiek er vanzelf komen, ongetwijfeld langs constitutionele weg.

Pierre Vinken, NRC Handelsblad, 31 oktober 1998

____________

_______