HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Kwaliteitsbladen zijn geen schoolkrantjes waarvan de redactie achter de gesloten deuren
van de rectorskamer de mantel uitgeveegd kan worden, met de toevoeging dat over de reprimande
in hun krantje niet mag worden geschreven. De hoofdredactie van de NRC handelde in
de beste tradities van zijn voorgangers. De constitutionele monarchie dateert van 1848 en het
waren het Handelsblad en de NRC die na de Parijse Februari-revolutie van dat jaar
een agitatie begonnen om koning Willem II een liberale staatshervorming af te dwingen. (...)
Toch zou de koningin er waarschijnlijk goed aan doen te beseffen dat er meer
slapende republikeinen in dit land zijn dan zij denkt. Zij zijn in principe voor een republiek,
maar maken zich daarover niet druk.
Tenzij ze door het staatshoofd zelf - dan wel door haar zoon
of echtgenote in spé - wakker worden geschud
.André Roelofs, de Volkskrant, 10 december 1999

____________