HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Koningin Beatrix heeft van haar hofhouding een zakelijke en effectieve organisatie gemaakt.
De 'liefdevolle chaos' die onder haar moeder aan het hof zou hebben bestaan,
is overgegaan in een 'functionele ijstijd'. Dit beeld schetst Elsevier-journalist
Remco Meijer in zijn gisteren verschenen boek Aan het Hof. 

Illustratief voor de huidige verhoudingen in en rond het paleis is de zwijgplicht
die Beatrix eerder dit jaar oplegde aan de hofhouding.


Redactioneel, Het Parool, 16 september 1999

____________