HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Wie de geschiedenis van deze familie bekijkt, stuit op allerlei verbintenissen en gebeurtenissen
die een smet vormen op het door monarchisten zo ijverig schoongepoetste blazoen.
Zoals het SS-lidmaatschap van prins Bernhard, zijn afscheidsbezoek aan
Hitler op 17 november 1936, maar ook zijn na-oorlogse escapades,
zoals de Lockheed-smeergelden. Koningin Wilhelmina wilde in 1944/1945 de
weg openhouden voor een autocratisch regime.
En zowel Juliana als Beatrix heeft de hand geschud van de Indonesische president Suharto,
aan wiens handen meer bloed kleeft dan aan die van alle Zuid-Amerikaanse dictators bij elkaar.(...)
De beste oplossing zou echter zijn de Oranjes en Nederland te verlossen van het
feodale stelsel dat monarchie heet.
Een door de Tweede Kamer gekozen staatshoofd is het nog ontbrekend sluitstuk
van de reeds in de 19de eeuw in gang gezette democratisering.
Leo Platvoet, de Volkskrant 5 februari 2001

____________