HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


In het diepst van ons hart weten we dat het koningsschap in onze democratie een vreemd element is,
maar we aanvaarden het zoals we drugsgebruik aanvaarden, uit gemakzucht,
onverschilligheid en koudwatervrees voor wijziging van beleid. We gedogen de monarchie en
we voorzien de mensen die door het noodlot van de geboorte veroordeeld zijn als monarch te functioneren,
van de hallucinerende middelen die hun inhumane bestaan draaglijk moeten maken.
We spreken ze aan met majesteit of hoogheid, termen waarin ironie en hypocrisie op slimme wijze gemengd zijn.
Voor hun verjaardag organiseren we kinderspelen zoals zaklopen en koekhappen,
om duidelijk te maken dat we heus wel weten wie met wie een spelletje speelt.

Koen Koch, Trouw, 24 februari 2001

____________