HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Een staat die wordt gevormd door mondige mensen heeft dat soort ornamenten niet nodig. 
Ook Nederlanders zijn vergeten dat een kroon niets anders is dan een helm die verwijst naar de krijgersfunctie. 
De scepter die de vorstin in de hand heeft, is de strijdknots. 
Deze merkwaardige attributen geven al aan dat de mythische figuur van de koning 
een verkeerd symbool is in een democratie.

Anton van Hooff, Elsevier, 4 december 1993

____________

_