HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Drie partijprominenten van de PvdA willen een republiek met een gekozen staatshoofd
en zeggen daarmee de constitutionele monarchie vaarwel. Zij schrijven dit in een stuk ten behoeve
van het nieuwe beginselprogramma van de PvdA.
Dat wordt volgend voorjaar door het partijcongres vastgesteld.

Jan Hoedeman, de Volkskrant, 10 april 2000

____________