HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Iedere keer als over de koninklijke familie in het openbaar iets anders wordt gezegd
dan dat God ons ermee heeft gezegend,
wordt Kok op het paleis ontboden, en krijgt hij op z'n donder.Jan Blokker, de Volkskrant, 30 oktober 1999

____________