HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Het is onverdraaglijk dat er in het hart van ons democratisch stelsel een zwarte doos is geïnstalleerd 
waarin de controle van de volksvertegenwoordiging niet kan doordringen. In een fatsoenlijk staatsbestel dient iedereen 
die macht uitoefent voortdurend gecontroleerd en op de vingers gekeken te worden. 
Maar Nederland is nu juist het laatste westerse land waar de Grondwet voorschrijft dat de 
Koning deel uitmaakt van de regering, terwijl tegelijkertijd de manier waarop die macht wordt 
uitgeoefend oncontroleerbaar is door het stelsel van de ministeriële verantwoordelijkheid.

Wij denken eerder aan de staatsvorm van keurige democratieën als Duitsland of Finland,
waar een heer of dame van onberispelijken huize de symbolische functie van
staatshoofd vervult zonder enige feitelijke bemoeienis met het regeerbedrijf.
Hans van den Bergh, HP/De Tijd 11 september 1998

____________