HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De politieke restauratie van Nederland dendert onverminderd voort. Nu mag men niet eens meer schrijven dat
prins Bernhard indertijd steekpenningen van Lockheedheeft aangenomen.
Een attente Monitor-lezer attendeerde ons op een belangwekkende rectificatie in NRC Handelsblad van
24 januari jongstleden, die ondanks verstrekkende gevolgen aan de aandacht van de rest van de media is ontsnapt.
In een klein stukje over de ministeriŽle verantwoordelijkheid in heden en verleden meldde
politiek redacteur Kees van der Malen maandag 23 januari in de rubriek 'De Haagse Staat' dat 'het kabinet
Den Uyl in 1976 prins Bernhard zijn functies en uniform ontnam, nadat bleek dat hij betalingen van
vliegtuigfabrikant Lockheedhad aangenomen'. Common knowledge zou je denken, maar reeds de volgende dag,
na een interventie van de immer attente Rijksvoorlichtingsdienst, zag de liberale avondkrant
zich genoodzaakt tot rectificatie.
'Deze formulering doet geen recht aan de feiten', aldus de mededeling in de rubriek 'Correcties en aanvullingen'.
'Ten eerste heeft prins Berhard volgens het rapport van de Commissie van Drie geen betalingen aangenomen.
Ten tweede heeft prins Bernhard zelf verzocht hem uit zijn militaire functies te ontslaan.
Ten derde besloot de prins zelf af te zien van zijn uniform om zo tot uitdrukking te brengen dat
hij zijn functies had neergelegd. Prins Bernhard en premier Den Uyl hebben indertijd bovendien
mondeling afgesproken dat de prins slechts bij bijzondere gelegenheden zijn uniform zou dragen
na overleg met de minister-president.'
Blijkbaar heeft er helemaal geen Lockheed-affaire bestaan.

Renť Zwaap, De Groene, 8 februari 1995

____________