HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________
Holbrooke verklaarde op dinsdag 12 maart jl. in Nova dat hij Beatrix in Zwitserland persoonlijk heeft gewaarschuwd voor de
Žbijzonder gevaarlijke situatieŽ waarin de Nederlandse militairen van het Dutchbat-bataljon zich bevonden als bewakers van de veiligheidszone.
Volgens de diplomaat zouden de Nederlanders niet in staat zijn de Bosnische moslims te verdedigen tegen de troepen
van de Servische generaal Mladic.

Heeft Beatrix de premier überhaupt wel ingelicht?

In dat geval had de premier zich als ministerieel verantwoordelijke bewindsman naar de Kamer moeten begeven om te rapporteren
wat Beatrix ter ore was gekomen. Dan had het parlement zich evenals Defensie nog kunnen bezinnen op een noodmaatregel,
bijvoorbeeld de evacuatie van de enclave. Dat had wellicht duizenden mensenlevens gescheeld.

René Zwaap, De Groene, 23 maart 2002

____________