HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 

Die aversie tegen de absolutistische aspiraties van Oranje vormt van de dagen van Johan van Oldenbarnevelt
tot het Republikeins Genootschap van ex-mediamagnaat Pierre Vinken in ons eigen tijdsgewricht
een constante in de maatschappelijke dynamiek van de Lage Landen.
De motivering van dit anti-orangisme is niet zozeer egalitair-democratisch van oorsprong, als wel het resultaat
van een welgevoeld eigenbelang. De regenten van Holland vonden eigenlijk dat zij het land heel wat beter konden besturen
zonder Oranjebemoeienis. Daarnaast speelden er ook altijd geschillen van financiŽle aard, met name rond
de revenuen uit het koloniale bedrijf en natuurlijk de belastingen.


Renť Zwaap, De Groene, 21 december 2002


_________________