HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De vorstin probeert die lacune te compenseren met een welhaast blinde ambitie en dito bemoeizucht.
De verwikkelingen rondom onze man in Zuid-Afrika en de vriendinnen van de ministers Wijers en Van Mierlo
toonden dat onlangs weer eens aan. Het leidde onmiddellijk tot een heropleving van de republikeinse sentimenten.

Beatrix kan in feite geen kant op. De crisis van de monarchie drijft haar tot grote activiteit,
maar die activiteit zorgt er onmiddellijk voor dat ze hardhandig in aanraking komt met de limieten van het
constitutionele koningschap. Op het terrein waar zij in alle vrijheid zou kunnen schitteren
– de mythologische zijde van het koningschap – is het ondertussen maar aanmodderen geblazen,
alle spontane waves in de Arena ten spijt.
En dan heeft de vorstin nog het geluk niet te hoeven kampen met een nietsontziende pers, zoals haar Britse collega.
Het schandaal rond haar onlangs 'eervol ontslagen' financiële adviseur mr. F. Salomonson,
die door de commissie Van Traa op een lijst met advocaten werd geplaatst die deel zouden uitmaken
van de nationale witwassector, werd haar alleen door De Telegraaf aangewreven.
De rest van de dagbladen deed de affaire af in eenkolommertjes.
Die afwachtende houding van de pers maakt dat de crisis van de Nederlandse monarchie nog niet
zo zichtbaar is als die in Engeland. De problemen zijn echter identiek.

 René Zwaap, De Groene, 18 september 1996

____________