HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Intrigerend blijft de vraag waar die ´verworven rechten´ van de vorstin vandaan komen.
Immers: nergens staat geschreven dat de vorstin gemachtigd is via staatsspionnen vertrouwelijke documenten van
de Sociale Dienst in te zien en de inhoud daarvan door te brieven naar haar ex-zwager en haar vader.
Er moet hier sprake zijn van een historisch gegroeid gewoonterecht, althans in de ogen van Beatrix.


Zij is dus gemachtigd 
wij volgens gemakshalve maar de uitleg van demissionair premier Balkenende  iedereen die
dicht in haar privésfeer komt te laten doorlichten met alle beschikbare middelen, inclusief een uitgebreide
 screening door de geheime dienst.

Het is namelijk nogal onbegrijpelijk dat Nederland anno 2003 nog altijd te kampen heeft met een bestuurlijke twilight zone,
waar alle conventies van de burgerlijke samenleving opeens als sneeuw voor de zon verdwijnen en halffeodale
privileges stammend uit de late Middeleeuwen opeens springlevend blijken te zijn.
Op die manier wordt het natuurlijk nooit wat met de functie van Nederland als gidsland van democratisch fatsoen
voor de gehele wereld. Als de staat ook hier nog altijd het verlengstuk kan worden van vorstelijke toorn,
zonder enige noemenswaardige interventie van het wettelijk gekozen gezag, bevindt Nederland zich op
de meetlat van het mondiale civilisatieproces nu eenmaal in de achterste linie, hoe men het ook wendt of keert.


René Zwaap, De Groene, 15 maart 2003.

____________