HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Samen met Riod-historicus Gerard Aalders presenteerde Hilbrink in 1996 het boek De zaak Sanders,
over het leven van de oud-verzetsman Wim Sanders. In dat boek onthulden Aalders en Hilbrink dat Bernhard
niet alleen lid was geweest van de SA en de SS, maar ook van de NSDAP, en wel onder stamboeknummer 2.583.009.
Formeel bleef Bernhard tot 8 januari 1937 lid, zodat Juliana een dag eerder de facto nog met
een NSDAP-er was getrouwd. In 1948 had de Nederlandse regering een poging ondernomen
bij de National Archives in Washington om de naam van de prins van de NSDAP-ledenlijst te schrappen,
'om misverstanden bij het Nederlandse volk te voorkomen'.

René Zwaap, De Groene, 10 november 2001.

____________