HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 


Het is in dit verband interessant wat premier Kok
(tegenwoordig wekelijks boos, woedend of onthutst) na de ministerraad te zeggen had.
Hij noemde de Volkskrant de ´rapporteur´ van het onfatsoen.
Hij verweet de volksvertegenwoordigers niet dat zij hun mond niet hadden gehouden,
maar dat ze met een journalist hadden gesproken
´in de wetenschap dat het journalistiek resultaat oplevert´.
Tot voor kort was redelijk duidelijk wat wel of niet over het koninklijk huis
mocht worden geschreven. In de naoorlogse jaren was er geregeld
overleg met de hoofdredacteuren van wat toen doorging voor de serieuze pers.
Van rijkswege werd dan een dringend beroep gedaan
op ´het verantwoordelijkheidsgevoel´ als onaangename onthullingen dreigden.
Nu worden ook de laatste grenzen geslecht.Michiel Zonneveld, Het Parool, 15 februari 1999

____________