HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Wilhelmina is vertrokken nadat ze lang van tevoren, onder andere via de Engelse ambassadeur, Neville Bland,
haar vertrek en dat van het al maanden tevoren uitgekozen, haar begeleidende gezelschap, had geregeld.
De bewijsstukken hiervan zijn te vinden in het Public Record Office te Kew en wel in het
War Cabinet van Churchill.
Overigens spreekt Fasseur zichzelf voortdurend tegen.
Enerzijds is Wilhelmina volgens hem niet gevlucht, anderzijds tracht hij te beargumenteren
waarom ze wel vluchten mest.

Nanda van der Zee, de Volkskrant, 27 februari 2001

____________