HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

 

Troelstra's revolutiepoging van 1918 gaf de katholieken de gelegenheid massaal achter het koningshuis
te gaan staan, ook al was er van historische verbondenheid geen sprake. De dreigende
Tweede Wereldoorlog dwong de socialisten tot een beleid van nationale eenheid, inclusief de
erkenning van haar symbool, Wilhelmina.
En zoals bekend, worden bekeerlingen vaak de vurigste ijveraars.

 

Thijs Wöltgens, Algemeen Dagblad, 28 april 2000

____________