HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Zou het niet veel mooier zijn als Willem-Alexander voor eigen rekening zijn werkkring mocht kiezen?
Helaas is dat pas mogelijk als het overleefde systeem van de erfopvolging wordt afgeschaft en Nederland een
gekozen staatshoofd krijgt.
Of W.A. van Buuren in dat geval Ard Schenk naar de kroon had kunnen steken, is zeer de vraag.

Het IOC begreep dat modernisering nodig was. Maar wat is er van die modernisering geworden?
Na een kwart eeuw verkiest het IOC nog steeds een bestuurlijk onervaren pias-prins boven een
democratisch gekandideerde sportvoorzitter.

Dat Willem-Alexander zegt zich vereerd te voelen met zijn benoeming is ernstig.
Hij lapt zo de ontluikende democratisering in de Nederlandse sport aan zijn laars en laat zich
paaien met een zogenaamd eervolle benoeming.

 Hans van Wissen en Arnold Koper, de Volkskrant, 7 februari 1998

____________