HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Máxima, weet u nog, naamgeefster van de commissie Pavem, die onder voorzitterschap
van Paul Rosenmöller de participatie van vrouwen uit etnische minderheden aan het maatschappelijk
leven ging stimuleren. Máxima was immers ervaringsdeskundige op dit punt. Ook allochtoon en vrouw. Ervaringsdeskundigheid die leert hoe het is om met een afhankelijke verblijfstitel onderbetaald werk
te verrichten? Om in onderhuur te wonen tegen woekerprijzen? Of te maken te krijgen met wachtlijsten
voor taallessen? Of met omslachtige en uitputtende procedures om het Nederlanderschap te verwerven?
Nee, we hebben te maken met een vrouw die een staf aan personeel en adviseurs heeft, een villa
als de Eikenhorst bewoont, de beschikking heeft over het regeringsvliegtuig, haar naturalisatie
als een verjaardagscadeau ontving en een uitkering geniet van 800 duizend euro.
Máxima als de heldin van de allochtone vrouwen? Ja, en Imelda Marcos als de
Jeanne d´Arc van de schoenlozen.Jack Jan Wirken, de Volkskrant, 4 november 2006.

____________