HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Volstond in vroeger tijden een verwijzing naar een goddelijke opdracht of traditie als antwoord op de
vraag naar de legitimiteit van het monarchale bestel, tegenwoordig moeten ze hun positie heel anders
verantwoorden.


Jack Jan Wirken, De Republikein 1, 2005, 4, 3-7.

____________