HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het debacle omtrent de gekozen burgemeester toont aan hoe moeilijk het is in Nederland
tot een wijziging van de Grondwet te komen. Toch zijn er lichtpunten, menen de juristen
Wirken en Van den Brandt. Is 2010, wanneer Beatrix vermoedelijk afstand doet van de troon,
niet het moment voor een democratiseringsoffensief?Jack Jan Wirken en Ton van den Brandt, De Republikein, april 2005

____________