HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


 Het heeft weliswaar meer dan dertig jaar moeten duren voordat het kabinet Balkenende, zijns ondanks en op
ondubbelzinnig aandringen van de gehele Kamer, het Kabinet der Koningin onder de politieke verantwoordelijkheid
van de minister-president heeft gesteld.
Maar dit kabinet heeft uiteindelijk begrepen waar het op neerkomt: dat ook de controle over het Kabinet der Koningin
in laatste instantie bij de volksvertegenwoordiging berust.
Met dat wapenfeit vieren de aanhangers van de democratie niet zomaar een logisch stapje in de ontwikkeling
van de parlementaire democratie.
Ze vieren een majeure vooruitgang op een terrein dat de afgelopen honderdvijftig jaar praktisch onbegaanbaar is geweest.


 
Harry van Wijnen, Vrij Nederland, 22 maart 2003.

____________