HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Steeds meer uitleg wordt verlang door een nieuwe lichting Kamerleden, die op meer openheid aandringt
en niet meer alle regels van het 150 jaar oude constitutionele systeem voor zoete koek slikt.
Steeds meer uitleg wordt ook gevraagd door een nieuwe generatie rechtswetenschappers.
De Nijmeegse hoogleraar staatsrecht Paul Bovend'eert, een van de pre-adviseurs op een aan
dit onderwerp gewijd congres van staatsrechtjuristen (november, Amsterdam) vindt dat premier de
koninklijke invloed in zijn notitie aan de Kamer kleiner heeft voorgesteld dan met de grondwet overeenkomt.
'Een misleidende voorstelling van zaken' noemde hij dat in een interview met de Volkskrant van
jongstleden zaterdag. Ook Bovend'eert verlangt meer inzichten in de feitelijke verhoudingen tussen de koningin
en de minister-president. 'Nu moeten we afgaan op de opmerkingen van Kok die we niet kunnen verifiŽren.'

 

Harry van Wijnen, NRC Handelsblad, 3 oktober 2000.

____________