HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Volgens een oude bittertafelwijsheid is Nederland een republiek met een koningin als staatshoofd,
maar de republikein die zijn grondwet kent,
weet dat die wijsheid politieke bakerpraat is die grondwettelijk geen been heeft om op te staan.
De Nederlandse grondwet heeft een monarchale kern met een stevige verankering die in tijden
van nood nog een dubbele beveiliging achter de hand heeft.

Voor die eventualiteit ligt al een ontwerp-grondwet klaar, waarin alle
tekortkomingen en tegenstrijdigheden van de oude grondwet radicaal zijn opgelost.

Hoe langer ik ernaar kijk, hoe groter het esthetisch genoegen is dat het woord Republiek bij mij oproept.
Met de Republiek die het recht tot vereniging erkent kan een mens zich gemakkelijker
vereenzelvigen dan met een Staat die hetzelfde doet.
Het woord Republiek is ontegenzeggelijk mooier dan het gedenatureerde woord Koninkrijk .
En het roept gemakkelijker gevoelens van loyaliteit op.

 

Harry van Wijnen, NRC Handelsblad, 2 februari 1995

____________

 

otesKop">