HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Donderdag werden in Maastricht een vader en een zoon aangehouden wegens majesteitsschennis op internet.
Vader ontkent, de zoon verwijst naar de site van Theo van Gogh, expert in beledigingen.

´Het geweldigste is natuurlijk wel dat burgemeester Deetman uit Den Haag de tijd vindt om een jongen in Maastricht te laten arresteren
wegens majesteitsschennis. Ik dacht dat Den Haag een artikjel-12-gemeente was. Dat ze daar wel wat anders te doen hadden.´

´Je zou zeggen als die jongen van zeventien wordt gearresteerd, waarom wordt Theo van Gogh dan niet gearresteerd.
Die heeft wel ergere dingen over het vorstenhuis beweerd.´

 

Marcel Wiegman, Het Parool, 6 mei 2000.

____________