HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Het Prinsjesdagtheater is vanaf zijn ontstaan onderwerp van spot geweest. In negen prenten laat
Koos van Weringh zien hoe er in de loop van de tijd werd gedacht over deze
´poespas´ en dit ´tableau de la troupe´: van het satirisch weekblad Uilenspiegel tot de in 2001
overleden politiek tekenaar Opland.Koos van Weringh, De Republikein, 3, 2007, 3, 26-35.

____________