HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________






In Vrij Nederland noemde je de monarchie ´de totale infantilisering van de samenleving´ en een ´nationale soapcultuur´.

Dat vind ik ook. Op grond van niks worden ze boven mensen geplaatst. Ik heb een hekel aan dergelijke vanzelfsprekende
autoriteiten. Maar het gaat mij vooral om het instituut. Niet om de mensen. Anders zou het lijken op een persoonlijke vete.

Tegen tenminste één Kamerlid, Harry van Bommel van de SP, heb je gezegd dat je graag zaken krijgt aangereikt
die bijdragen aan de deconfiture van het Koninklijk Huis. Zo ver gaat de ergernis dus.

Ja. Laat maar helder zijn hoe dat verkalkte instituut in elkaar zit. Ik heb echt moeite met de manier waarop
Beatrix functioneert. Dat is echt meer dan vrolijk zwaaien op Koninginnedag en Prinsjesdag, hoor.



Frits Wester in: Pieter Webeling, Volkskrant magazine, 21 juni 2003.
 

____________