HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________ 

In Elsevier van 7 april constateert Joustra dat met name jonge, hoogopgeleide Nederlanders
de monarchie afwijzen. 'Ze geloven niet in sprookjes, deze rationalisten, de monarchie is
een belediging van hun intellect', constateert hij.

Republikeinen ontkennen niet dat de monarchie een brede steun heeft, zij prefereren alleen een gekozen staatshoofd.
Zij willen gewoon niet dat iemand, louter om zijn afkomst, boven hen is gesteld.

In theorie kan een koning worden afgezet. In de praktijk is het erg moeilijk om een ongeschikte koning te vervangen door een broer of een dochter.
Zo mocht Willem III blijven zitten en bleef prins Bernhard na de Lockheed-affaire lid van het Koninklijk huis.

Presidenten hebben zich moeten kwalificeren voor hun positie. Zij worden dus op basis van hun al bewezen staatsmanschap gekozen.

George VI deed het ook goed, maar Churchill symboliseerde toch meer de eenheid van de Britse natie.
Von Weiszäcker is een ander voorbeeld van een president die de natie verbindt.
Ook Amerikaanse presidenten worden als symbiolen van de natie gezien.

De monarchie is een sprookje, een historische legende, die vaak een hoop gelazer oplevert,
maar daar ook zijn amusementswaarde aan ontleent. Dat moet je niet met 'rationele argumenten'
willen rechtvaardigen, beste Arendo. Je mag er wel in geloven, als je wilt.
Ook al is dat tegen beter weten in.

Hans Wansink, de Volkskrant, 28 april 2001

____________