HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Pogingen van Beatrix om een moreel kompas te zijn, zoals in haar kersttoespraken, worden op zijn
best als nietszeggend ervaren, en op zijn slechtst als misplaatst. Dit was het lot van haar laatste
kerstboodschap, die blootlegde dat affiniteit met de culturele, kosmopolitische elite door het ´gewone´ volk
als verdacht wordt beschouwd. Maar het einde van de monarchie wordt door maar liefst 30 procent van
de bevolking voorspeld. En dat terwijl 37 procent van de bevolking zei ´zeer trots´ op Nederland te zijn
en 50 procent ´trots´. Wie houdt het langer vol, Bea of Rita?Hans Wansink, de Volkskrant, 1 februari 2008.

____________