HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Politieke partijen die het republikanisme tot beginsel hebben verheven,
ondermijnen hun eigen machtsaanspraak.
Dat drie sociaal democratische premiers zich tot het uiterste hebben
ingespannen om een constitutionele crisis te bezweren, wordt – door
monarchiedeskunduige Harry van Wijnen – aan deze overweging toegeschreven.
Drees voorkwam dat de Greet Hofmans affaire tot echtbreuk en troonsafstand leidde.
Den Uyl ontdeed de Lockheef-affaire
bekwaam van zijn explosieve lading, en premier Kok wist
– in de woorden van politicoloog Van Praag – de kwestie Zorreguieta te depolitiseren.

´Het is niet in het belang van de koninklijke familie zich al te nadrukkelijk te liëren aan wat je de natuurlijke achterban
zou kunnen noemen: de oranjeverenigingen en de Gooise dames´.


Sander van Walsum, de Volkskrant, 17 januari 2002

____________