HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De aanraking door het koningshuis maakt monddood.
Dat althans is de opvatting van schrijver/mensenrechtenactivist Mies Bouhuys.
Onbegrijpelijk en laakbaar vindt ze het dat weldenkende, linkse Nederlanders
- zoals Andrée van Es en Saskia Noorman-Den Uyl - zich
door ´de firma´ laten inlijven. Van Es, de laatste fractievoorzitter van de PSP
in de Tweede Kamer, levert een bijdrage aan de inburgering van
Máxima Zorreguieta. En Noorman-Den Uyl,
lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA, behoort tot de eerste lichting parlementariërs
die een uitnodiging hebben ontvangen voor de huwelijksplechtigheid van vandaag.

Uit strategisch oogpunt is het ´charmeoffensief´ van de koninklijke familie te begrijpen, erkent Bouhuys.
Maar dat Van Es en Noorman zich daarvoor lenen, is haar een raadsel.
´ Met deze relatie scheppen zij verwarring bij hun geestverwanten, en
ondermijnen zij hun eigen geloofwaardigheid.´
Om die reden zou Freek de Jonge niet zijn ingegaan op de avances van Oranje.
Een ook Bouhuys zegt diversen keren door Noorman te zijn benaderd
met het verzoek eens met Máxima te komen praten.

Zij verwacht daar geen enkel heil van.
´Ik heb mij 23 jaar solidair getoond met de slachtoffers van de junta van Videla,
maar heb nog nooit een blijk van belangstelling van het koningshuis ontvangen.
Moet ik nu dan opeens aan Máxima gaan vertellen wat er in haar land is voorgevallen?´


Sander van Walsum, de Volkskrant, 2 februari 2002

____________