HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Daarbij maken leden van het koninklijk huis, samen met vrienden en bekenden, jacht op wilde zwijnen,
edelherten, reeŽn en damherten. De dieren worden door drijvers in de richting van een linie jagers gedreven,
die vervolgens van dichtbij schieten.
Door de ongeoefendheid van veel van de aanwezige 'jagers' worden de dieren daarbij vaak niet
onmiddellijk dodelijk getroffen. Kroonprins Willem-Alexander bijvoorbeeld is volgens ingewijden
een zeer matig schutter, die vanaf tien meter een langsrennend dier nog weet te missen.
In 1998 werden volgens de vereniging Faunabescherming rond Het Loo niettemin
256 wilde zwijnen, 125 edelherten, 180 reeŽn en 25 damherten afgeschoten.

Bert Wagendorp, de Volksrkant, 9 december 2000

____________