HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________De bevoegdheid van Beatrix om formateurs en informateurs te benoemen, is strijdig met de Grondwet.
Daarin staat immers dat Nederland democratisch is.
In een democratie past hooguit een koningshuis naar Scandinavisch model. De hele wereld weet dat.
In Nederland word je echter raar aangekeken als je dit zegt. Waarom?
Omdat ons met de moedermelk wordt ingegoten dat de huidige situatie normaal is, een andere verklaring heb ik niet.
Op veel gebieden krijgt de koningin haar zin.
Dat het ene na het andere kabinet de oren laat hangen naar haar wensen, is bekend.
Je kunt het Beatrix moeilijk verwijten: de macht wordt haar gegeven door slappe premiers.
Ze volgt sommige beleidsterreinen al twintig jaar, terwijl de kabinetten steeds met knikkende knietjes en
zonder dossierkennis dat bordes op strompelen.

De affaire Margarita is een mooi voorbeeld. Balkenende zei uiteindelijk dat het kabinet van de koningin voortaan
onder Algemene Zaken moet vallen.
De koningin liet vervolgens tijdens het bezoek aan Chili in diplomatieke taal weten dat ze teugen is.
Niemand stelde daar vragen over.


Roger Vleugels, de Volkskrant, 23 mei 2003.

 

____________