HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Als īs lands eerste Vrouwe

Ik Bea van Nassouwe
met Duitse Claus getrouw,
ga
als īs lands eerste Vrouwe
beslist nooit in de fout.
U moet er eens op letten
hoe authentiek ik lach
in Elst, Edam of Etten
op Koninginnedag.

Koekhappen, haringkaken,
stupide flutcadeaus:
mijn
neiging te gaan braken
bedwing ik virtuoos.
Toch, tijdens īt schuitjevaren
of īt aaien van een kind
snak ik soms eensklaps naar een
afgrijselijk schrikbewind.

īK laat Amsterdam afzetten
voor een privéfestijn.
Verscherping van de wetten
houdt het gepeupel klein.
Barbaarse sabelhouwen,
gegil op straat en plein:
ik, Bea van Nassauwe,
heb
īt eindelijk echt eens fijn.


 Guus Vleugel, Vrij Nederland, 31 januari 1998

____________