HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP


____________


Toen het bestaan van het Republikeins Genootschap in 1997 bekend werd, veroorzaakte dat heftige reacties.
Plotseling leek het taboe doorbroken dat de berichtgeving over het koningshuis al generaties lang belemmerde.
Het gevolg was een lawine van kritische publicaties over onze staatsvorm: lange tijd verschenen dagelijks een of meer
stukken in kranten en tijdschriften, daarna nog meermalen per week.
Zo´n intense publiciteitsgolf tegen de monarchie had Nederland nooit eerder gekend.
De meer dan duizend artikelen die de afgelopen vijf jaar over dit onderwerp zijn verschenen en de
daardoor ontstane brede discussie vinden hun eerste weerslag in deze bloemlezing.
Pierre Vinken, Republikeins citatenboek, Amsterdam 2002.

____________