HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

Want juist in die tijd zijn er een paar incidenten geweest, die een conflict tussen monarch en ministers
inhield en die niet geheel op grondwettelijke wijze zijn opgelost. Het ernstigste conflict is geweest de
weigering van Juliana om na 1948 nog doodvonnissen te ondertekenen.
Zij heeft daarmee opeenvolgende ministers van Justitie voor problemen gesteld, die onder de
naam 'De vier (later drie) van Breda' grote beroering brachten en werkelijk groot verdriet bij een
deel van de bevolking.

 

We zouden, denk ik, uitkomen op een gekozen president, zoals in Duitsland of IsraŽl, met weinig
macht en wel veel invloed, een 'elder statesman' die nog ambities heeft.

 

De oranjepakjes en vlaggetjes kunnen we dan allemaal voor de voetbalfeesten reserveren.

 

Hilda Verwey-Jonker, NRC Handelsblad, 28 september 1998.

____________