HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


De monarchie past niet in een volwassen democratie. en kan beter vervangen worden door een
stelsel met een gekozen president. Bovendien wordt de positieve waarde die aan het
koningshuis wordt toegeschreven als schepper van nationale symboliek en
identiteit, schromelijk overdreven.

Akkermans sluit zich aan bij critici die al langer wijzen op het gebrek aan democratische
controle op de beslissingen die de koning tijdens kabinetsformaties neemt zoals de aanwijzing
van een (in)formateur. ´Enerzijds is hij onschendbaar, anderzijds heeft hij wel degelijk
politieke invloed´, aldus Akkermans.

´Je hebt iemand nodig die enerzijds boven de partijen staat en met een zeker gezag kan spreken,
maar die anderzijds ook verantwoording kan afleggen aan de kiezer.
Als de gekozen president fouten maakt, wordt hij weggevaagd bij de volgende verkiezingen.

´De monarchie wordt vaak gelegitimeerd met het argument dat ze samenhang en continuďteit
in een snel veranderende omgeving zou bieden. Ik vind dat een absurde redenering.
Want als dat waar is, moeten we voortaan ook provinciale en lokale bestuurdersposten zoals burgemeesterschappen en de posities van de commissaris van de koningin
reserveren voor een vooraanstaande familie.
Maar dat doen we toch ook niet, terwijl er ook op lokaal vlak allerlei dingen in hoog tempo
veranderen die de behoefte aan een houvast laten ontstaan.´
.

 

Kees Versteegh, NRC Handelsblad, 19 maart 1998.

____________