HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________







 

'En er zijn ook papieren waarvan u zegt: niet lezen.'
Saskia Noorman-Den Uyl: Een paar. In de kluis zitten stukken
over Lockheed en het koninklijk huis die pas na vijftig jaar openbaar gemaakt mogen worden.
En sommige zaken horen thuis in de beslotenheid van het gezin.
Het gaat tenslotte om een portret van mijn vader als politicus.


Colet van der Ven, Opzij, januari 2003


_________________