HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Maar eerst dient de monarchie in het hart getroffen te worden. Daar de Koninklijke malversaties
voor het oprapen liggen, zou je geneigd zijn te denken dat dit niet zo moeilijk is. Wel, it´s a hell of a job,
zou wijlen Fortuyn gezegd kunnen hebben. Want de koningin houdt de touwtjes sterk in haar knuistjes,
geen kwinkslag laat haar onberoerd. Ze heeft niet alleen de gehele politieke elite en rechterlijke
macht stevig in haar greep, ook de media en het bedrijfsleven kussen haar gouden muiltjes.

Met zoveel troeven in handen lijkt het een onhaalbare zaak om op korte termijn de Koninklijke leden
naar de mestvaalt te dirigeren. Aangezien de kans op een volksopstand in dit land ten faveure van een
democratische staatsvorm irreëel is, is er in mijn ogen maar één adequaat alternatief middel voorhanden:
voorlichting. Tegenstanders van de monarchie dienen de burger uit te leggen waarom deze staatsvorm
haaks staat op vrijheid van meningsuiting en democratie.

We dienen aan te tonen dat de massamedia in de loop der geschiedenis aan de leiband hebben gelopen
van de Oranjes, we dienen aan te tonen op welke wijze het koningshuis de besluitvorming in politiek
Den Haag beïnvloedt, we dienen aan te tonen hoeveel miljard euro´s `bijstandstrekker´ Beatrix op haar
spaarrekeningetje heeft staan, hoeveel foute bedrijven zij steunt in de vorm van aandelen, hoe de Oranjes
werkelijk denken over bevriende dictatoriale staatshoofden en dito aangetrouwde familieleden, enzovoort.


Alex van Veen, De Republikein, 4, 2008, 3, 34-37.

____________