HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________Een van de belangrijkste uitkomsten van de brief en het debat was dat het Koninklijk Huis in staat bleek
eigenmachtig twee geheime diensten aan het werk te zetten, zonder de verantwoordelijke ministers zelfs maar te informeren.
Bovendien werd duidelijk dat de koningin, of althans het Kabinet der Koningin, informatie uit het BVD-onderzoek
had doorgegeven aan familieleden van Margarita − hoewel de BVD nadrukkelijk had gemeld dat de
informatie niet aan ┤derden┤ mocht worden doorgegeven.

De advocaat heeft echter een andere, veel sterkere aanwijzing dat Bernhard werkelijk grote bemoeienis heeft gehad
met het onderzoek naar Edwin. Die aanwijzing is vervat in een beŰdigde verklaring die journalist Marc van der Linden
van Weekend heeft vastgelegd bij een notaris. Dat laatste op verzoek van Nicola´.
HP/DeTijd is in het bezit van een kopie van deze verklaring.
In het stuk vertelt Van der Linden dat hij recent contact heeft gehad met een man die beweert in het jaar 2000
en ook in 2001 te hebben gepost voor drie woningen waar Margarita en Edwin  hebben gewoond
of waar ze regelmatig verbleven. De man, wiens naam Van der Linden niet vrijgeeft,
diende de gangen van Margarita en Edwin na te gaan, aldus de verklaring.
Hij zou zeker vijftien keer hebben staan posten.
En dat alles in opdracht van prins Bernhard.Thieu Vaessen, HP/DeTijd, 21 mei 2003.

____________