HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Tijdens het debat na de presentatie van het boek De Grondwet van de Republiek Nederland
werd vijf politici gevraagd welke vorm een Nederlandse republiek zou moeten hebben,
Paul Troost, De Republikein 1, 2005.

____________