HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Johan de Witt was een voorbeeldig staatsman. Zijn onkreukbaarheid stond buiten kijf. Dat maakt
hem tot een exemplarische republikein. Hij stelde dat de Republiek geen ´eminent hoofd´ nodig had.
Een ´veelhoofdige regering´ was de beste waarborg voor de veiligheid en het welzijn van allen.Bart Tromp, De Republikein, 3, 2007, 1.

____________