HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

Politieke besluitvorming in de republiek is in nagenoeg alle opzichten superieur
aan die in ´absolute monarchieën´. Toch komt de overtuiging van de moderne republikein
niet voort uit antimonarchisme.


Bart Tromp, De Republikein 1, 2005.

____________