HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________

De monarchie is Nederland destijds opgedrongen door de grote mogendheden. Dat was de tweede keer.
In 1806 had keizer Napoleon met één pennenstreek een einde gemaakt aan het 'Bataafsch Gemeenbest'
en zijn broer Louis tot koning benoemd.

De monarchie is hier dus een betrekkelijk recente uitvinding en berust allerminst op eeuwenoude tradities.
 Sterker nog, de acceptatie van de – inmiddels constitutionele – monarchie in Nederland is minder dan een eeuw oud
en is te danken aan de wijze waarop koningin Wilhelmina en koningin Juliana hun ambt hebben uitgeoefend,
ook al kan men uit de biografie van Fasseur over Wilhelmina opmaken hoeveel moeite het haar
heeft gekost zich in haar constitutionele rol te schikken.
Wie de ongelofelijke ploertigheid in politiek in menselijk opzicht van koning Willem III en de leeghoofdigheid
van zijn gelukkig voortijdig gestorven zonen tot zich laat doordringen, beseft hoe wonderbaarlijk
het is dat Nederland een constitutionele monarchie is gebleven.
 Is dat een zegen of een straf?
Vanuit het uitgangspunt van de volkssoevereiniteit heeft de monarchie geen bestaansrecht.

Ik vind overigens een republikeinse staatsvorm met een gekozen staatshoofd maar een beperkte vooruitgang
ten opzichte van een erfelijke monarchie. In beide gevallen gaat het om een eenhoofdig leiderschap,
terwijl voor mij de kern van het republikanisme collegiaal bestuur is.

Het huwelijk van een kroonprins is echter geen persoonlijke kwestie.
 Zo'n prins wordt niet voor niets grondig voorbereid op zijn latere functie: geschiedenis studeren in Leiden,
abseilen in Wales, survival met mariniers op Texel en nog zo wat.
Toch heeft hij goedbeschouwd maar één unieke taak: hij moet uit de tientallen miljoenen vrouwen
in de wereld er één versieren met een onbesproken achtergrond.
Die eis kan onmenselijk klinken, maar zij is inherent aan het principe van de erfelijke monarchie,
die nu eenmaal – zie prins Claus – een onmenselijk instituut is.

Bart Tromp, Het Parool, 5 april 2001

____________