HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

____________


Ongetwijfeld hebben nationalisme en monarchie in het verleden een integrerende functie gehad in onze staat,
evenals in de meeste andere landen van de wereld. Maar waarom zouden we daar nu nog voor willen kiezen?
Hoe bindend ze ook werken, beide zijn ook notoire uitsluiters, onderdrukkers en verblinders.
In wezen berusten ze op niets anders dan de projectie van macht en glorie op iet buiten onszelf.
Zoals de vorst de drager van het goddelijke gezag was (koningin Victoria van Engeland verfde haar gezicht wit
om haar volk de associatie met Maria te geven, waarom het vroeg), zo werd later de natie de drager van
de collectieve identiteit. Jammer dat het nooit vanzelf ging, deze overdracht: repressie, verbanning en
vooral ook talloze sprookjes moesten de eenheid en het gezag van koninkrijk en natie overeind houden.


Saskia Tempelman, Trouw, 24 juni 2003
 

____________