HET REPUBLIKEINS GENOOTSCHAP

 

In geen jaren vertoond: in ons parlement neemt men niet langer een blad voor de mond als de monarchie in
het geding is. Lange tijd was kritiek op het vorstenhuis taboe (gevreesde afstraffing van kiezers, angst voor
de toorn van het establishment), maar nu de populisten in de Kamer zijn gearriveerd, geldt die regel
gelukkig niet meer. Het zou me daarom niet verbazen als genoemde Kamerleden worden uitgenodigd toe
te treden tot het voorname Republikeins Genootschap. En als ditzelfde genootschap voor premier
Balkenende wegens zijn bijzondere inspanningen het ´Grootkruis van Verdienste´ in het leven roept!


Henk Steenhuis, HP/DeTijd, 19 oktober 2007.

____________